WŁADZE

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W RACŁAWÓWCE

Prezes:
druh Rzucidło Wojciech

Naczelnik:
druh Bartyński Leszek

Wiceprezes:
druh Kalandyk Tomasz

Zastępca naczelnika:
Cyło Wiesław

Skarbnik:
druh Siorek Paweł

Sekretarz:
druh Pieniążek Paweł

Gospodarz:
druh Pieniążek Krzysztof

Członek zarządu:
druhna Aneta Pomykała-Rejment

KOMISJA REWIZYJNA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W RACŁAWÓWCE

Przewodniczący:
druh Bednarski Piotr

Członek:
druh Pieniążek Robert

Członek:
druh Ciebiera Dariusz